The Universityhood Marker: The Siever
Author: Ponciano D. Cuaresma | Date Published: 06/23/2014 10:32:48 AM

A symbol stands for an idea and a philosophy, or a storied past. The Statue of the Siever stands as a universal symbol of a caring and nurturing institution, call it in another way, mother or mater. Conceived as an emblem for an agricultural institution with environmental and human conscience, the stance of the statue depicts CLSU's institutional philosophy of contributing to and its impact on the educational, economic, social, cultural and political well-being of the people it serves. From its lowly beginning as an agricultural school, CLSU is always associated to excellence in education, hardwork and service to humanity. Thus, the position of the hands seems to cuddle a child (or hold a sieve). Placed at the entrance of the university, it greets entering students, faculty and staff - with a message that embodies hope and opportunity for those seeking better education, and humane work conditions. Visitors are likewise welcomed with opportunities to share its bountiful resources: human, physical, technology packages and other services to develop communities. The sieve stirs the desire for knowledge for everyone who enters the institution's portal and partakes with sieved appropriate technologies that promote sustainable community development, and to conserve the environment for posterity.

Concept

A statue symbol stands for an idea and philosophy, or a storied past. The Siever was conceived as an emblem for a pioneering agricultural institution with environmental and human conscience. It is anchored on the university’s institutional philosophy of contributing to, and impact on the educational, economic, social, cultural and political well-being of the people it serves. From its lowly beginning as an agricultural school, Central Luzon State University has for more than a century of existence associated with excellence in education, hard work and service to humanity. It has been steadfast in its mandate of shaping lives of people who develop communities, and preserving the environment for posterity. A dedicated and caring woman does this mandate best, thus, this institutional symbol is a woman.

Symbolism

The Statue of the Siever stands as a universal symbol of a caring and nurturing institution, call it in another way, mother or mater. It stands six feet tall representing not only lifesize, but also the great strides which the university undertook to promote degree programs for women during the past six decades. It is cast in bronze that weighs over 200 kilograms. Bronze is a universal medium used in most statues of significance all over the world. The position of the statue’s hands seems to cuddle a child, hold a sieve, or welcome everyone who enters the university’s portals. It greets entering students, faculty, and staff – with a message that embody hope and opportunity for those seeking better education, and humane work conditions. Visitors are likewise welcome with opportunities to share with its bountiful resources: human, physical, technology packages and other services to develop communities. The sieve stirs the desire for knowledge for everyone to partake with sieved appropriate technologies that promote sustainable community development, and conserve the environment for posterity. The Siever stands on a concrete pentagon pedestal. Each side has a brass plate inscribed with milestones achieved by the university the past five decades since its conversion into a university. It is 50 inches high representing the Golden Anniversary of its universityhood. The hundred stones on the base representing the university’s existence were taken from Gabaldon river, a historic town of Nueva Ecija named after Isauro Gabaldon, a famous Novo Ecijano. The pedestal is fenced with stainless steel pipes, three concrete posts and flooring sprinkled with pebbles. Inscribed in each post on solid stainless plates are letters of CLAS, CLAC, and CLSU, respectively. Stainless steel was used to depict CLSU’s prominence over time. With this interpretation, no other symbol may come closely identified with Central Luzon State University than the Siever. It must be the inspiration, guiding image, and major symbolic link of all alumni with the Alma Mater. Years from now, it would be an enduring symbol of CLSU’s adherence to its philosophy, mission, vision, values and traditions. The Siever was made into reality through the initative of President Ruben C. Sevilleja and his administration. This was unveiled on June 18, 2014 during the Golden Anniversary celebration of CLSU’s universityhood.

{Tagalog version}

Konsepto ng Siever

Ang simbolo ay isang bagay na kumakatawan ng kaisipan, pilosopiya, o mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ang Siever ay simbolo ng mayamang nakaraan ng isang institusyon na may pagpapahalaga sa kalikasan at sangkatauhan. Kinakatawan nito ang mga adhikain ng pamantasan na pagyamanin ang kagalingang ekonomikal, politikal, kultural at edukasyon ng mga taong marapat na paglingkuran. Naitatag ang pamantasan bilang pangunahing paaralan ng agrikultura sa Pilipinas. At sa nakalipas na daantaon ang Central Luzon State University ay nakilala sa pagbibigay ng mataas na antas ng pagtuturo, kasipagan at paglilingkod sa kapwa. Nanatiling taglay ang mga katangian ng isang institusyon nagbibigay ng tamang paghubog sa buhay ng mga taong maglilingkod sa mga pamayanan, at pangalagaan ang kalikasan para sa susunod pang henerasyon.

Simbolismo

Ang estatwang Siever ang tumatayong simbolo ng isang pamantasang may pagpapahalaga sa kalikasan at sangkatauhan, katangiang taglay ng isang huwarang babae at makikita sa katauhan ng isang mapagkalingang ina – magulang na ang tanging hangad ay hubugin sa tama ang kanyang mga anak. Sapagkat ang CLSU ay unang naging bantug sa pagpapaunlad sa larangan ng agrikultura, angkop lamang na babae ang simbolo – tulad ng bansag na Inang Lupa, Inang Bayan, at Alma Mater. Ang ayos ng mga kamay ng estatwa ay maaaring tignan sa tatlong pananaw: isang ina na may kalong na bata; isang dalagang bukid na may hawak na bistay; at isang binibini na nagaanyaya sa sinumang nais pumasok sa pamantasan upang makibahagi sa mga paglilingkod at karunungang taglay ng mga guro at kawani ng pamantasan. Sinasagisag din ng sieve o bistay ang masusing pagsasala sa mga magaaral, guro, at kawani; at maging mga kursong pang akademiko ay pinipili bago ihain sa mga magaaral. Ang Siever na nililok ni JUAN SAJID IMAO, isang bantug na eskultor, ay may taas na anim talampakan, gawa sa bronze at may timbang na 205 kgs. Ipinapahiwatig nito na sa nakaraang anim na dekada mula nang maging kolehyo bilang CLAC ang ating pamantasan – ang yugto ng mayamang kasaysayan kung saan maraming programang pang akademiko ang nabuksan upang gumanyak sa kababaihan para dito magaral. Bronze o tanso sapagkat ito ang karaniwang material na ginagamit sa mga rebulto na may kaugnayan sa kasaysayan. Kinakatawan nito ang tradisyonal na pagbabago ng kulay sa paglipas ng panahon ngunit taglay ang tibay na panghabambuhay. Ang kitatayuang pedestal ng Siever ay pentagon. May limang gilid may lapidang brass kung saan nakatitik ang mga kaganapan at mga piling parangal nakamit ng pamantasan sa nakalipas na limang dekada buhat ng maitatag bilang isang Universidad. Ang taas nitong limampung pulgada ay sumisimbulo sa Golden Anniversary ng CLSU universityhood. Ang pundasyon ng pentagon ay may higit isang daan na piling bato mula sa ilog ng Gabaldon, Nueva Ecija dahil sa pangkasaysayan at artistikong kadahilanan. May bakod ang pedestal na gawa sa stainless, isang metal na di kailanman kukupas, di magbabago at mananatiling matibay sa paglipas ng panahon. Bagama’t lima ang gilid ng pedestal sinadya na magkaroon lamang ng tatlong poste na kinabitan ng mga stainless na titik ng CLAS, CLAC at CLSU. Walang ibang bagay na maituturing na simbolo sa Central Luzon State University liban sa Siever. Magsisilbi ito bilang inspirasyon, gabay at tanging maguugnay sa mga alumni at lahat ng may kaugnayan sa pamantasan. Bagama’t ito ay pinasinayaan nuong ika-18 ng Hunio 2014 sa Selebrasyon ng Golden Anniversary ng universityhood, ang araw ng pagkakatayo ng Siever ay tugma sa itinakda ng Philippine Commission Act No. 3827, pagtatadhana sa huling Linggo ng Agosto bilang National Heroes Day.